How-To: Polish

Nov 5

Niewidziaine zasoby

Dla wielu osób zachowanie równowagi między życiem w medytacji i Łasce a skutecznym funkcjonowaniem w dzisiejszym świecie jest trudne do osiągnięcia. Uważają, że muszą spośród nich wybierać. Książka.  Niewidziaine zasoby jasno pokazuje, że nie musimy wycofywać się z życia, ponieważ samo wykonywanie naszych codziennych obowiązków może prowadzić nas do wzrostu duchowego. De facto, stawianie czoła codziennym problemom i obowiązkom na drodze realizacji zasad duchowych, twierdzi Goldsmith, jest skuteczniejszym sposobem na osiągnięcie zrealizowanej świadomości jedności niż wycofanie się ze świata. Problemy i trudne sytuacje stają się dla nas okazją do wdrożenia zasad duchowych i poszukiwania naszych duchowych zasobów.

W Niewidziaine zasoby autor łączy głęboką mądrość duchową z realistycznym zrozumieniem pragmatyki życia codziennego, czyniąc z książki poradnik, jak żyć na świecie, nie będąc z tego świata. Pokazuje czytelnikom, jak życie w harmonii z odwiecznymi zasadami życia duchowego i uzdrowienia duchowego mogą przemienić każdy aspekt naszego istnienia — fizycznego, finansowego, społecznego, politycznego i duchowego. „Prawdą jest to,” mówi Goldsmith, „że nie istnieje nic bardziej praktycznego, progresywnego lub prosperującego niż życie w zgodzie z Duchem.” W rzeczywistości autor ujawnia, że “istota wszystkiego, co niezbędne dla naszego doświadczenia istnieje już w nas samych i gotowa jest do rozwinięcia się w naturalny sposób, gdy staje się dla nas ważna, ponieważ kompletność i doskonałość naszego życia jest już ustanowiona w nas, jako esencji lub materii, i  pojawia się jako forma. Naszym zadaniem jest nauczyć się pozostania w cichych chwilach podczas medytacji, będąc świadomym tej kompletności i rozumiejąc, że jedyną przeszkodą w wyrażaniu perfekcji jest wiara w dwie siły wyższe. Znajdźmy ukojenie w świadomości, która jest spełnieniem naszego życia, a wraz z tym przemiana ma swój początek.”

Niewidziaine zasoby to napełniony światłem przewodnik do skarbca naszych duchowych zasobów, wskazujący, jak uzyskać do nich dostęp w drodze prawidłowej modlitwy, zrozumienia prawdziwej natury umysłu i ciała, życia w medytacji, wprowadzenia Boga do naszej codzienności itp.

[Przypis: Niewidziaine zasoby to zbiór Pism Droga do nieskończoności z 1960 roku.]


[showhide more_text=”Show Chapter Titles and Tape References ▼” less_text=”Hide Chapter Titles and Tape References ▲”]

All of Joel Goldsmith’s recordings can be ordered in tape, CD, or MP3 format at The Infinite Way website.

1. The New Life by Grace
#243-2: 1959 Maui Advanced Class 1:2

2. Begin Prayer with the Word God
#59-2: 1954 Chicago Practitioner Class 1:2

3. The Practicality of Spiritual Living
#16-2: 1952 Honolulu Closed Class 3:2
#16-1: 1952 Honolulu Closed Class 3:1

4. Transition
#213-1: 1958 Second Chicago Closed Class 3:1
#229-1: 1958 London Open Class 3:1

5. Spiritual Attainment through Prayer
#258-2: 1959 Hawaiian Village Open Class 1:2
#261-2: 1959 Hawaiian Village Open Class 4:2

6. Dominion over Mind, Body, and Purse
#260-1: 1959 Hawaiian Village Open Class 3:1

7. Living by Meditation
#259-1: 1959 Hawaiian Village Open Class 2:1

8. Bringing God into Daily Experience
#176-2: 1956 New York Laurelton Hotel Closed Class 3:2
#53-2: 1953 First New York Closed Class 6:2
#248-1: 1959 Maui Advanced Class 6:1

9. Individual Discovery of Truth
#193-1: 1957 Second Halekou Closed Class 1:1
#193-2: 1957 Second Halekou Closed Class 1:2

10. The Government Is on His Shoulders
#356-1: 1960 England Open Class 5:1
#228-2: 1958 London Open Class 2:2
#278-2: 1959 Manchester Closed Class 2:2

11. What Have You in the House?
#76-1: 1954 Honolulu Lecture Series 12:1

12. The Principle of Nonpower
#250-1: 1959 Maui Advanced Class 8:1
#251-1: 1959 Halekou Special Work 1:1

[/showhide]

0 Comment
Nov 5

Sztuka Medytacji

Wiele książek napisano o wewnętrznej modlitwie i medytacji, ale klasyczne dzieło Joela Goldsmitha Sztuka Medytacji przedstawia medytację nie w teorii, ale jako radosne i satysfakcjonujące doświadczenie. Książka zaczyna się tymi słowami: „Większość mężczyzn i kobiet jest przekonana, że istnieje pewnego rodzaju boska Siła, która wpływa na ludzkie sprawy, ale nie są pewni czym ona jest i nie wiedzą, jak wnieść tę boską Obecność i Siłę w codzienne życie.” W Sztuce medytacji Goldsmith wskazuje czytelnikowi tę drogę, wiedzie ona poprzez medytację.

Goldsmith twierdzi, że w ujęciu ogólnym świat nie zna Boga jako żywej Siły i Obecności, z Którym stanowimy jedno. Jeśli tak by było, cierpienie, wojny, grzech i śmierć zniknęłyby ze świata. Ale — twierdzi — poszczególne osoby mogą poznać naturę Boga i nauczyć się z nim kontaktować. Autor pisze: „Chrystus pochowany w grobie umysłu nie nadejdzie i nie pomoże, ale Chrystus obecny w naszej świadomości, Chrystus powstały z grobu poprzez medytację i komunię – to jest cud wszystkich czasów”. Sztuka medytacji wyjaśnia, w jaki sposób ta wewnętrzna Obecność, nazywa również „Chrystusem”, może urzeczywistniać się i działać w codziennym życiu.

Podczas gdy wielu ludzi modli się, aby coś otrzymanie czegoś, Goldsmith wyjaśnia, że powinniśmy zagłębić się w medytację bez dalszych motywacji: „Jakakolwiek medytacja, która ma w sobie ślady chęci uzyskania czegoś od Boga lub nabycia czegoś przez Boga nie jest dłużej medytacją.” Przedstawia medytację jako zwrócenie się do swojego wnętrza i słuchanie. W pewnym momencie w tej ciszy, w której myśli zostają zatrzymane, a szumy codziennego życia wyciszone, przychodzi doświadczenie Boga.

Wnikliwy czytelnik znajdzie w Sztuce Medytacji wskazówki, jak podjąć piękną duchową praktykę codziennej medytacji. Goldsmith przekonuje, że celem tej książki jest Goldsmith przekonuje, że celem tej książki jest „pomoc studentom w sztuce medytacji, dzięki której Słowo zostaje zakorzenione i świadomość Ducha ma swój początek.” Chodzi tu o osiągnięcie poziomu świadomości, który ujawnił Paweł: „Żyję, ale jakby nie żyję, to Chrystus we mnie żyje.”

. Bóg objawia się jako całość, obfitość, harmonia, pokój i radość z naszego doświadczenia.

Jedna z najbardziej znanych prac Goldsmitha, Sztuka Medytacji jest jedną z czterech fundamentalnych książek wchodzących w zbiór nauk Droga do nieskończoności.


[showhide more_text=”Show Chapter Titles and Tape References ▼” less_text=”Hide Chapter Titles and Tape References ▲”]

All of Joel Goldsmith’s recordings can be ordered in tape, CD, or MP3 format at The Infinite Way website.

PART ONE: THE PRACTICE

1. The Way
1955 July Letter
1954 Infinite Way Letters (p.19, 13)
#14-2: 1952 Honolulu Closed Class 1:2
1955 August Letter
#65-2: 1954 Honolulu Lecture Series 1:2
#119-2: 1955 Kailua Study Group 10:2
1955 February Letter

2. The Purpose
#114-1: 1955 Kailua Study Group 5:1
#114-2: 1955 Kailua Study Group 5:2
#112-1: 1955 Kailua Study Group 3:1
#65-1: 1954 Honolulu Lecture Series 1:1
#111-1: 1955 Kailua Study Group 2:1
#132-2: 1955 Seattle Private Class 3:2
#116-2: 1955 Kailua Study Group 7:2
#115-2: 1955 Kailua Study Group 6:2

3. The Practice
#104-2: 1954 Seattle Closed Class 2:2
#120-1: 1955 Kailua Study Group 11:1
#119-2: 1955 Kailua Study Group 10:2
1954 November Letter
#58-1: 1953 Chicago Lecture Series 2:1
#114-2: 1955 Kailua Study Group 5:2
#112-1: 1955 Kailua Study Group 3:1
Metaphysical Notes* (p.53, 55,108,109,107)
#67-1: 1954 Honolulu Lecture Series 3:1

4. The Indissoluble Union
1955 June Letter
#67-1: 1954 Honolulu Lecture Series 3:1
#67-2: 1954 Honolulu Lecture Series 3:2
#111-2: 1955 Kailua Study Group 2:2
#14-1: 1952 Honolulu Closed Class 1:1
#83-1: 1954 Honolulu Closed Class 1:1
#120-2: 1955 Kailua Study Group 11:2
#120-1: 1955 Kailua Study Group 11:1
#117-1: 1955 Kailua Study Group 8:1

5. The Difficulties
#117-1: 1955 Kailua Study Group 8:1
#125-1: 1955 Kailua Study Group 16:1
#127-2: 1955 Kailua Study Group 18:2
#112-1: 1955 Kailua Study Group 3:1
#112-2: 1955 Kailua Study Group 3:2
#114-1: 1955 Kailua Study Group 5:1
#115-1: 1955 Kailua Study Group 6:1
#104-2: 1954 Seattle Closed Class 2:2
#622-2: 1953 Second New York Closed Class 3:2
#620-1: 1953 Second New York Closed Class 1:1
#67-1: 1954 Honolulu Lecture Series 3:1
#14-1: 1952 Honolulu Closed Class 1:1
#58-1: 1953 Chicago Lecture Series 2:1
1955 June Letter

PART TWO: MEDITATION: THE EXPERIENCE

Forward: The Meditation of My Heart

6. The Earth Is the Lord’s
#104-2: 1954 Seattle Closed Class 2:2
#60-2: 1954 Chicago Practitioner Class 2:2

7. For God So Loved the World
#620 – #624: 1953 Second New York Closed Class (no specific tape number available)

8. Ye Are the Temple
#101-2: 1954 Seattle Practitioner Class 2:2

9. The Silver Is Mine
#61-2: 1954 Chicago Practitioner Class 3:2
#117-2: 1955 Kailua Study Group 8:2
#37-2: 1953 First Portland Class 1:2
#37-1: 1953 First Portland Class 1:1
#71-2: 1954 Honolulu Lecture Series 7:2

10. The Place Whereon Thou Standest
#38-2: 1953 First Portland Class 2:2
#39-1: 1953 First Portland Class 3:1
#38-2: 1953 First Portland Class 2:1
#41-1: 1953 First Portland Class 5:1
#37-2: 1953 First Portland Class 1:2
#60-2: 1954 Chicago Practitioner Class 2:2
#61-2: 1954 Chicago Practitioner Class 3:2

11. For Love Is of God
#117-2: 1955 Kailua Study Group 8:2
#119-1: 1955 Kailua Study Group 10:1
#111-2: 1955 Kailua Study Group 2:2
#61-2: 1954 Chicago Practitioner Class 3:2
#60-1: 1954 Chicago Practitioner Class 2:1
#39-1: 1953 First Portland Class 3:1
#8B-1: 1952 New Washington Series 6:1

12. For He Is Thy Life
1955 April Letter
#117-1: 1955 Kailua Study Group 8:1
#117-2: 1955 Kailua Study Group 8:2
#126-1: 1955 Kailua Study Group 17:1
#59-1: 1954 Chicago Practitioner Class 1:1

13. Fear Not
#74-2: 1954 Honolulu Lecture Series 10:2

14. The Tabernacle of God
#38-2: 1953 First Portland Class 2:2

15. The Beauty of Holiness
#604: 1951 Second Portland Series 4:1

PART THREE: MEDITATION: THE FRUITS

16. The Fruit of the Spirit
#121-2: 1955 Kailua Study Group 12:2
#125-1: 1955 Kailua Study Group 16:1
#129-2: 1955 Kailua Study Group 20:2

17. Illumination, Communion and Union
1955 Chicago Private Class 2:2
#119-2: 1955 Kailua Study Group 10:2
#118-2: 1955 Kailua Study Group 9:2
#111-1: 1955 Kailua Study Group 2:1
#115-2: 1955 Kailua Study Group 6:2
#121-2: 1955 Kailua Study Group 12:2
#8B-1: 1952 New Washington Series 6:1
#8B-2: 1952 New Washington Series 6:2

18. A Circle of Christhood
#115-1: 1955 Kailua Study Group 6:1
#115-2: 1955 Kailua Study Group 6:2
#118-1: 1955 Kailua Study Group 9:1
#112-1: 1955 Kailua Study Group 3:1
#111-1: 1955 Kailua Study Group 2:1
#132-2: 1955 Seattle Private Class 3:2

[/showhide]

0 Comment
Nov 5

Grzmot Ciszy

Joel Goldsmith studiował literaturę duchową świata. Pisze: „Tymczasem moje obserwacje podczas studiowania światowej literatury duchowej pokazują, że prawda określona w tej książce nigdy nie została wcześniej ujawniona, pomimo że jest to absolutna podstawa życia duchowego.” Przesłanie książki Grzmot ciszy opiera się na założeniu, że istnieje wewnętrzna Łaska, która nie działa za pośrednictwem sił fizycznych ani materialnych. Łaska ta, której większość ludzi jest nieświadoma, gdy zostanie świadomie zrealizowana, da wyraz wszystkiemu, co niezbędne do naszego wzrostu. Jednak, jak twierdzi Goldsmith, trzeba zapłacić za to cenę: Łaska ta działa jedynie wtedy, gdy porzuca się wszelką wiarę, nawet włącznie z wiarą w takiego „Boga”, jakiego świat myśli, że zna.

W pierwszej części Grzmotu ciszy Goldsmith przedstawia wizję tej duchowej drogi życia i zaprasza czytelnika do uświadomienia sobie niezłomniej Obecności. W drugiej części książki autor śmiało zagłębia się w zagadkowe czeluści umysłu, odpowiadając na wiele pytań zawsze towarzyszących temu zagadnieniu. Cały sekret tkwi, mówi Goldsmith, w „przejściu od myślenia ludzkiego umysłu do umysłu w stanie spoczynku i świadomości.”

W części trzeciej Goldsmith przedstawia czytelnikowi oświeconą interpretację Kazania na Górze, która odkrywa najskrytsze tajemnice do osiągnięcia realizacji Obecności. Z łatwością nawiązując w zasadach Drogi do Nieskończoności do tego wyjątkowego nauczania Jezusa, Goldsmith szczegółowo analizuje wymagające fragmenty i ujawnia ich głębokie znaczenie. Pokazuje, w jaki sposób praktykowanie dawnych zasad może pomóc nam żyć na świecie, ale nie z tego świata. Gdy karmimy się medytacją w błogosławionej Ciszy, w której grzmi Prawda, możemy żyć w łasce Boga jako Światła świata.

Mówiąc o Grzmocie ciszy, Goldsmith stwierdza: „To radykalna książka. Podważa koncepcje Boga, które były budowane przez wieki.” Ale ostrzega: „Czytelnicy tej książki nie mogą się spodziewać, że nie tylko samo czytanie jej pomoże im żyć według ujawnionych zasad. Ci, którzy czują dreszcz poznawania podczas czytania książki po raz pierwszy, powinni uczynić z niej swojego wiernego kompana w dzień i w nocy, dopóki ich materialny stan świadomości nie zacznie ustępować.” Grzmot ciszy z pewnością będzie doskonale służyć poszukującym duchowości, którzy chcą osiągnąć stan świadomości, gdy będą mogli szczerze powiedzieć: „Żyję, ale jakby nie żyję, to Chrystus we mnie żyje.”


[showhide more_text=”Show Chapter Titles and Tape References ▼” less_text=”Hide Chapter Titles and Tape References ▲”]

All of Joel Goldsmith’s recordings can be ordered in tape, CD, or MP3 format at The Infinite Way website.

Introduction
#231-1: 1958 London Open Class 5:1
#219-2: 1958 New York Closed Class 1:2

PART ONE: FROM DARKNESS TO LIGHT

1. The Two Covenants
#138-2: 1956 Barbizon Plaza Lecture 1:2
(Joel said that this chapter is explained better in #524-1: 1963 Kailua Private Class 9:1)

2. Karmic Law
#138-1: 1956 Barbizon Plaza Lecture 1:1
#149-1: 1956 Second Steinway Hall Practitioner Class 3:1
#360-1: 1960 New York Closed Class 2:1

3. Beyond Power
#231-2: 1958 London Open Class 5:2

PART TWO: FROM THE UNREAL TO THE REAL

4. Who Told You?
#159-2: 1956 Chicago Closed Class 2:2
#160-1: 1956 Chicago Closed Class 3:1
#180-2: 1957 Kailua Advanced 2:2
#176-2: 1956 New York Laurelton Hotel Closed Class 3:2
#167-2: 1956 Seattle Closed Class 4:2
#147-2: 1956 First Steinway Hall Practitioner Class 1:2

5. Transcending Mind
#187-1: 1957 First Halekou Closed Class 1:1
#188-2: 1957 First Halekou Closed Class 2:2
#278-1: 1959 Manchester Closed Class 2:1
#182-1: 1957 Kailua Advanced Class 4:1
#180-1: 1957 Kailua Advanced Class 2:1

6. Unconditioned Mind
#278-1: 1959 Manchester Closed Class 2:1
#278-2: 1959 Manchester Closed Class 2:2
#182-1: 1957 Kailua Advanced Class 4:1
#188-2: 1957 First Halekou Closed Class 2:2

7. A Rose Is a Rose Is a Rose
#180-2: 1957 First Kailua Advanced 2:2
#166-2: 1956 Seattle Closed Class 3:2
#172-1: 1956 Portland Closed Class 3:1
#177-1: 1956 New York Laurelton Hotel Closed Class 4:1
#195-1: 1957 Second Halekou Closed Class 3:1

8. Henceforth Know We No Man after the Flesh
#177-1: 1956 New York Laurelton Hotel Closed Class 4:1
#176-2: 1956 New York Laurelton Hotel Closed Class 3:2
#220-1: 1958 New York Closed Class 2:1
#166-1: 1956 Seattle Closed Class 3:1
#159-2: 1956 Chicago Closed Class 2:2

9. This Is a Spiritual Universe
#194-1: 1957 Second Halekou Closed Class 2:1

PART THREE: FROM LAW TO GRACE

10. Ye Have Heard It Said of Old
#175-1: 1956 New York Laurelton Hotel Closed Class 2:1
#175-2: 1956 New York Laurelton Hotel Closed Class 2:2
#188-1: 1957 First Halekou Closed Class 2:1
#160-1: 1956 Chicago Closed Class 3:1
#194-2: 1957 Second Halekou Closed Class 2:2

11. I Say Unto You
#296-1: 1959 Chicago Open Class 2:1
#160-2: 1956 Chicago Closed Class 3:2
#174-1: 1956 New York Laurelton Hotel Closed Class 1:1
#175-1: 1956 New York Laurelton Hotel Closed Class 2:1
#175-2: 1956 New York Laurelton Hotel Closed Class 2:2

12. Resist Not
#165-2: 1956 Seattle Closed Class 2:2
#173-2: 1956 Portland Closed Class 4:2
#175-2: 1956 New York Laurelton Hotel Closed Class 2:2
#192-1: 1957 First Halekou Closed Class 6:1
#190-1: 1957 First Halekou Closed Class 4:1

13. The Father Which Seeth in Secret
#235-1: 1958 Manchester Closed Class 1:1
#284-1: 1959 Lausanne Closed Class 2:1
#280-2: 1959 England Open 2:2
#174-1: 1956 New York Laurelton Hotel Closed Class 1:1
#201-2: 1958 Adelaide Closed Class 2:2

14. When Ye Pray
#174-2: 1956 New York Laurelton Hotel Closed Class 1:2
#176-1: 1956 New York Laurelton Hotel Closed Class 3:1

15. As We Forgive
#174-2: 1956 New York Laurelton Hotel Closed Class 1:2

16. That Ye May Be the Children of Your Father
#196-1: 1957 Second Halekou Closed Class 4:1
#197-1: 1957 Second Halekou Closed Class 5:1
#175-1: 1956 New York Laurelton Hotel Closed Class 2:1
#172-1: 1956 Portland Closed Class 3:1
#219-1: 1958 New York Closed Class 1:1
#219-2: 1958 New York Closed Class 1:2

17. Your Father Knoweth
#236-2: 1958 Manchester Closed Class 2:2
#232-2: 1958 London Advanced Class 1:2
#234-2: 1958 London Advanced Class 3:2
#227-231: 1958 London Open Class (no specific tape cited)
#166-2: 1956 Seattle Closed Class 3:2

18. Ye Are the Light
#254-2: 1959 Halekou Special Work 4:2
#251-2: 1959 Halekou Special Work 1:2
#191-1: 1957 First Halekou Closed Class 5:1

19. The Still Small Voice
#219-1: 1958 New York Closed Class 1:1

[/showhide]

0 Comment
Nov 5

Praktykowanie Obecnosci

Praktykowanie Obecności jest jednym z czterech fundamentalnych książek spośród zbioru pism Joela Goldsmitha zatytułowanych Droga do nieskończoności. Goldsmith zalecał nowym studentom rozpoczęcie lektury od tej książki wraz z Living the Infinite Way. Praktykowanie Obecności to znakomity przewodnik ku świadomości tego, co Boskie i transcendentalne w naszej codzienności. Goldsmith pisze, że podczas jednej ze swoich medytacji usłyszał słowa „tego utrzymasz w pokoju, którego umysł zaufał tobie”. Zdumiało go to, ponieważ w tym czasie nie miał specjalnego rozeznania w Biblii i tylko okazjonalnie chodził do kościoła. Jednak studiując Pismo Święte i stosując jego nauki w praktyce, Goldsmith zdał sobie sprawę, że jest w nim Obecność Boga, która doradza mu, podtrzymuje i prowadzi go do większej świadomości duchowej. Podążając za tym objawieniem, podróżował po całym świecie, nauczając innych, aby zdali sobie sprawę z tej Obecności.

Goldsmith pisze: „Każda osoba, która doświadczyła niezadowolenia, niekompletności i frustracji zobaczy pewnego dnia, że istnieje tylko jedna brakująca część w tym całym łańcuchu harmonijnego życia. Jest nią praktykowanie obecności Boga – świadome, codzienne, trwające w duchowej prawdzie pisma, bez względu na to, czy jest to pismo chrześcijańskie, hebrajskie, hinduskie, buddyjskie, taoistyczne czy muzułmańskie”. Jeśli zaczniemy od praktykowania obecności Boga, doprowadzi nas to do wewnętrznego spokoju umożliwiającego medytację. Goldsmith przedstawia czytelnikowi, jak praktykować obecność Boga od momentu przebudzenia aż do momentu zapadnięcia w sen wieczny.

Dla Goldsmitha życie w harmonii jest wyłącznie kwestią świadomości. Gdy oświecona świadomość stanie się naszym udziałem, nie pragniemy nic ze źródeł zewnętrznych, ale uświadamiamy sobie, że wszystko, co niezbędne do naszego spełnienia, pochodzi z nas samych.  Zatem zamiast zmieniać okoliczności, poszukujący musi zmienić świadomość. Praktykowanie Obecności pozwala dokonać tej zmiany poprzez otwarcie naszej świadomości na życie w łasce. Używając prostego i bezpośredniego języka, Goldsmith pokazuje, że poprzez nieustanne i świadome praktykowanie obecności Boga w codziennym doświadczaniu naszego życia, trudy egzystencji mijają, a każdy obszar naszego życia wypełnia harmonia. „Nie szukaj ani zdrowia, ani bogactwa, ani sławy czy szczęścia,” pisze autor. „W pierwszej kolejności szukaj urzeczywistnienia królestwa i obserwuj, gdy zewnętrzne rzeczy są dodawane.”


[showhide more_text=”Show Chapter Titles and Tape References ▼” less_text=”Hide Chapter Titles and Tape References ▲”]

All of Joel Goldsmith’s recordings can be ordered in tape, CD, or MP3 format at The Infinite Way website.

1. Spiritual Consciousness
#126: 1955 Kailua Study Group 17 (no specific side cited)
#107-1: 1955 Chicago Private Class 1:1
#601-1: 1951 Second Portland Series 1:1

2. Demonstrate God
#126: 1955 Kailua Study Group 17 (no specific side cited)
#65-1: 1954 Honolulu Lecture Series 1:1
#65-2: 1954 Honolulu Lecture Series 1:2
#107: 1955 Chicago Private Class 1 (no specific side cited)
#130-132: 1955 Seattle Private Class (no specific class cited)

3. God, the Only Power
1955 May Letter
1955 March Letter
#65-2: 1954 Honolulu Lecture Series 1:2
#107 – 109: 1955 Chicago Private Class (no specific class cited)

4. The Infinite Nature of Individual Being
#19-2: 1952 Honolulu Closed Class 6:2
#19-1: 1952 Honolulu Closed Class 6:1
#20: 1952 Honolulu Closed Class 2 (no specific side cited)
#116-1: 1955 Kailua Study Group 7:1
#617-2: 1952 Second Seattle Closed Class 1:2
#617-1: 1952 Second Seattle Closed Class 1:1

5. Love Thy Neighbor
#620-1: 1953 Second New York Closed Class 1:1
#620-2: 1953 Second New York Closed Class 1:2
#108: 1955 Chicago Private Class 2 (no specific side cited)
#125: 1955 Kailua Study Group 16 (no specific side cited)
#17: 1952 Honolulu Closed Class 4 (no specific side cited)
#15-1: 1952 Honolulu Closed Class 2:1
#617-2: 1952 Second Seattle Closed Class 1:2
#618-2: 1952 Second Seattle Closed Class 2:2

6. To Him That Hath
#126-1: 1955 Kailua Study Group 17:1
#126-2: 1955 Kailua Study Group 17:2
#116-2: 1955 Kailua Study Group 7:2
#107: 1955 Chicago Private Class 1 (no specific side cited)
1955 March Letter
#622: 1953 Second New York Closed Class 3 (no specific side cited)
#130: 1955 Seattle Private Class 1 (no specific side cited)

7. Meditation
#108-1: 1955 Chicago Private Class 2:1
#130-2: 1955 Seattle Private Class 1:2
#132-2: 1955 Seattle Private Class 3:2
#86-2: 1954 Honolulu Closed Class 4:2

8. The Rhythm of God
#146-1: 1956 First Steinway Hall Closed Class 3:1
#157-2: 1956 Chicago Open Class 2:2
#169-1: 1956 Portland Open Class 2:1

9. A Moment of Christhood
#41-2: 1953 First Portland Class 5:2

10. The Vision to Behold
#198-1: 1957 Second Halekou Closed Class 6:1
#198-2: 1957 Second Halekou Closed Class 6:2

[/showhide]

0 Comment